ANOFM sprijina cetatenii români interesati de angajarea în domeniul constructiilor în Israel

[16/02/2015]


Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă anunţă cetăţenii români că pot obţine locuri de muncă în construcţii, în Israel, începând cu anul 2015. Angajarea în Israel se face în baza Protocolului privind recrutarea muncitorilor români pentru lucrări temporare în domeniul construcţiilor în Statul Isra el, încheiat la 24 iunie 2014 între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Israel, aprobat prin HG nr. 958/2014 si publicat în M.O. nr. 807/2014

Informatii generale privind conditiile de munca

Fiecare lucrător selectat care ajunge în Israel în baza protocolului va primi o viză şi un permis de muncă valabil pentru 12 luni, care pot fi extinse pentru perioade suplimentare de câte un an, cu condiţia ca lucrătorul să aibă angajare legală şi să nu aducă atingere condiţiilor stabilite prin permisul de muncă, până la o durată maximă de 63 de luni. La sfârşitul acestei perioade lucrătorul trebuie să părăsească definitiv Israelul.

Următoarele reprezintă un scurt sumar al condiţiilor de muncă care se aplică lucrătorilor străini din sectorul construcţiilor – acest sumar cuprinde numai informaţii generale şi nu ţine locul prevederilor legale aplicabile, care sunt obligatorii.

a. Lucrătorii români nu vor fi angajaţi în mod direct de către companiile de construcţii din Israel, ci de contractori de forţă de muncă autorizaţi să angajeze lucrători străini în domeniul construcţiilor.
Aceşti contractori vor plasa lucrători companiilor de construcţii licenţiate , în diferite locaţii, în funcţie de cererile acestora.

b. Contractorii de forţă de muncă vor fi angajatorii direcţi ai lucrătorilor din România, şi sunt obligaţi să le plătească salariile şi alte drepturi în concordanţă cu prevederile contractului de muncă şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil sectorului de construcţii.

c. Venituri estimate:
Salariul minim brut estimat a unui lucrător în construcţii în Israel este de aproximativ 1540 USD pentru 211 ore de muncă/lună. În afară de cele 211 ore de muncă obligatorii pe lună, 29 de ore se vor plăti ca ore suplimentare.
Pentru fiecare oră suplimentară , lucrătorul va fi plătit suplimentar în funcţie de numărul de ore prestat suplimentar.
În plus față de salariul de mai sus, contractorul de forţă de muncă va face un depozit lunar în valoare de 700 NIS (shekeli) într-un cont bancar în numele lucrătorului, administrat de PIBA. Această sumă va constitui contul de plăți compensatorii și pensie pentru lucrător. Lucrătorul poate retrage fondurile acumulate în numele său la părăsirea permanent si legală a Israelului. În cazul în care lucrătorul nu părăseste Israelul la data stabilită, fără un motiv justificat, o parte proporțională din suma câştigată va fi reţinută pentru fiecare lună de întârziere, și după șase luni de întârziere, lucrătorul va pierde întreaga sumă.

d. Cazare adecvată: Contractorul de forţă de muncă trebuie să asigure cazare lucrătorilor pe care îi angajează, precum și pentru o perioadă de cel puțin șapte zile după încetarea contractului de muncă.
Unitatea de cazare trebuie să includă, printre altele:
nu mai mult de șase lucrători în cameră, o zonă de dormit de cel puțin 4 metri pe lucrător, paturi individuale, dulapuri personale, încălzire și ventilație, iluminat decent și prize de energie electrică în fiecare cameră, apă rece și caldă în toalete, bucatarie si cabine de dus, chiuvete, contoare si debarale in bucătărie, cuptor, frigider, masă și scaune, mașină de spălat şi un extinctor.
Cazarea poate fi în barăci, iar paturile pot fi supraetajate.

Contractorul de forţă de muncă poate deduce o sumă lunară de maximum 500 NIS din salariul muncitorului străin pentru cazare și cheltuielile aferente. Această sumă variază în funcție de zona geografică din Israel în care se află lucrătorul, și este actualizată anual.

e. Asigurări medicale: Contractorul de forţă de muncă trebuie să încheie lucrătorului pe care îl angajează, asigurare medicala privată pe parcursul perioadei de angajare.
Contractorul de forţă de muncă trebuie să îi înmâneze angajatului un rezumat al poliței de asigurare, într-o limbă pe care acesta o înțelege.
Contractorul de forţă de muncă poate deduce o sumă care nu trebuie să depășească 125 NIS din salariul lucrătorului pentru a acoperi o parte din costul cu asigurarea medicală.

f. Schimbarea contractorilor de forță de muncă: După finalizarea a cel puțin 30 de zile de muncă pentru contractorul de forţă de muncă cu care lucrătorul a încheiat un contract înainte de sosire, sub rezerva dispoziţiilor contractului său, şi după ce s-a dat aviz legal în prealabil, un lucrător străin se poate transfera de la contractorul de forţă de muncă la care este înregistrat, la alt contractor de forţă de muncă autorizat, cu condiția ca ambele societăți să dețină permise valabile. Un astfel de transfer între contractori de forță de muncă autorizati este permis o dată pe trimestru, la sfârșitul fiecărui trimestru.
De asemenea, după 30 de zile de muncă, la fel cum este mentionat şi mai sus, transferurile vor fi permise în cursul unui trimestru, dacă angajatul, firma care transferă forţa de muncă și firma care primeste forta de muncă, îsi dau acordul, în scris, asupra transferului.
În completare, în cazul în care un angajat dorește să schimbe contractorul de forţă de muncă în cursul unui trimestru, din cauza unei încălcari grave a drepturilor sale de muncă de catre angajatorul său actual, el poate cere permisiunea de a face acest lucru de la Ombudsmanul Drepturilor de Muncă ale Lucrătorului Străin din Ministerul Economiei, la nr de telefon: 0506240546.

g. Lucrătorilor români li se va cere să acopere cheltuielile de deplasare către şi dinspre Israel.

h. Lucrătorul care ajunge în Israel fără intenţia de a-şi desfăşura activitatea într-o manieră de bună credinţă pentru angajatorul cu care a semnat un contract de muncă sau care nu doreşte şi nu este gata şi apt de muncă sau ale cărui declaraţii din cadrul solicitării de loc de muncă se dovedesc a fi false sau care şi-a încetat activitatea şi nu este înregistrat ca persoană încadrată în muncă, în mod legal, pe o perioadă de 90 de zile, poate fi deportat din Israel, după o audiere.

i. Lucătorilor nu li se va solicita să plătească comision de recrutare sau taxe, direct sau indirect, în Israel sau în România. Dacă se descoperă că lucrătorilor li s-a solicitat să plătească comisioane ilegale, procesul de recrutare va fi suspendat.

j. Costurile pentru lucrător, în legătură cu solicitarea locului de muncă şi recrutarea vor fi doar următoarele:
- taxa pentru examenul medical
- taxa pentru emiterea cazierului
- cheltuielile pentru deplasarea locală în România
- biletele de avion pentru transportul internaţional, aşa cum este specificat mai sus.

k. Procesul de selecţie: Lucrătorii aleşi să lucreze în Israel, vor fi selectaţi aleatoriu de către PIBA, dintr-o listă de lucrători calificaţi care au trecut testul de aptitudini. Nu mai mult de 75% din lucrătorii care au trecut o astfel de testare vor fi aleşi să lucreze în Israel.

l. Lucrătorii români ajunşi în Israel vor beneficia de tratament egal cu al lucrătorilor locali, de legislaţia în domeniul muncii în Israel şi prevderile Protocolului, inclusiv zile de concediu, concediu medical plătit, salariu de recuperare etc., aşa cum vor fi prevăzute în contractul de muncă, care va fi semnat între contractorul de forţă de muncă şi lucrător, înainte ca acesta să ajungă în Israel cu scopul de a începe munca, şi în manualul drepturilor pe care îl va primi.

 


Trimite unui prieten: e-mail: numele dvs: